Ett projekt i en agil process

Som tidigare nämnts har den här webbplatsens tema och portfolioplugin tagits fram som delar i ett skolprojekt, i slutet av mitt första år på Webbprogrammerarprogrammet. Projektets arbetsmodell har baserat sig på en agil process där produkten vuxit fram lite åt gången.

Att arbeta i en agil process har varit något relativt nytt för mig, men något jag idag lägger stort värde i. I stället för att i princip implementera del för del färdigt har hela applikationen vuxit fram samtidigt. Först genom att samtliga högriskkrav implementerats för hela applikationen, för att sedan utvecklas mer och mer på detaljnivå genom projektet.

Att inte göra en hel och fullständig plan och kravlista in i minsta detalj från första början har gjort att jag kunnat utveckla applikationen bättre, än om jag envist implementerat exakt utifrån hur jag skulle ha skrivit en fullständig kravlista från början. Allt eftersom att ett projekt växer fram förändras förutsättningar och idéer, och detta arbetssätt har då gett betydligt bättre förutsättningar för att leverera en bra slutprodukt.

Det är också kul att se hur ett projekt växer fram bit för bit, med delmål som sätts upp under resans gång. Det blir som en minitävling mot sig själv att hela tiden nå delmål, och se hur applikationen blir mer och mer användbar.